Att lansera sin film på American Film Market

Att lansera sin film på American Film Market

Tomas Amlöv berättar om sina erfarenheter från att lansera sin film på American Film Market, samt delar med sig om hur det är att arbeta med en sk Sales Agent, dvs. ett företag som hjälper till med försäljningen av en film internationellt.

American Film Market

American Film Market (AFM) är en mässa som hålls i Santa Monica (Los Ageles) under åtta dagar början av November varje år. Det är en stor mötesplats för kanske främst säljare och köpare av oberoende film. Men även för producenter, agenter, festivalarrangörer och annat branchfolk. Ungefär 8000 personer besöker mässan varje år.

Bokningen görs enkelt på AFM:s hemsida (http://www.afma.com/) och en akreditering för hela perioden kostar $895 (endags pass $275). Mycket pengar, men väl investerade om man vill följa trenderna och verkligen få en inblick i hur independent marknaden fungerar.

Boende och flyg kan antingen bokas när man registrerar sig eller så ordnar man detta själv. Själva huvudbyggnaden för mässan är Lowes hotell i Santa Monica, sedan visas tex filmerna på olika biografer i närheten.

När ska man kontakta en Sales Agent?

AFM är i princip en renodlad ”köp och sälj”-marknad - och även om det visas ca 400 filmer så finns det tex ingen festival eller tävling - utan visningarna är främst avsedda för inköpare och annat branschfolk. En Sales Agents kommer därför ha hela sitt fokus på att sälja och har därför ytterst begränsat med tid för att tex lyssna på pitchar eller se nya filmer. Även mot slutet av marknaden när säljaktiviteterna lugnat ner sig lite - och du kanske får tid att pitcha en idé - så kommer möte vara max ca 15 minuter. Där du både ska sälja in dig själv, dina projekt och kanske ska visa arbetsprov på det du gjort tidigare. Det är därför att föredra att kontakta säljagenter i god tid INNAN själva marknaden. Dels för att dom då har bättre tid (om dom inte är på en annan mässa/marknad just då) - och dels för att det då finns en chans att dom kanske kan representera din film på marknaden. (säljagenter måste ju hela tiden - på varje ny marknad - lansera nya filmer).

När vi med vår film SKILLS, inför årets Cannes-festival, började närma oss slutet på klippningen och och det allt mer och mer började bli dags för det där att etablera kontakt med distributörer började vi göra mailutskick till olika distributörer och säljagenter. Ett väldigt, väldigt kort mail, som snabbt förklarade filmen i koncept, målgrupp, handling och vilka vi var som stod bakom. Vi hade dessutom skapat en hemsida för filmen, där man kunde se en trailer och få ytterligare information.

(www.skillsthemovie.com).

Våra utskick gick till bolagen i bokstavsordning och när vi kommit till alla bolag som började på F, så hade svaren från de tidigare redan börjat ramla in och vi hade ca 15 olika säljagenter som var intresserade av filmen. En av dessa stack dock ut, både i hur begeistrade de var över filmen och i det erbjudande vi fick. Dom ville skriva avtal med oss redan där och då för att ha affären på plats redan innan Cannes. Det är alltså bra att kontakta bolagen INNAN marknaden, inte under själva marknaden - eftersom deras fokus då i princip enbart ligger på att sälja.

Att få kontakt med en Sales Agent

Att komma i kontakt med en Sales Agent är alltså inte speciellt svårt. Det finns hur många som helst och det är egentligen bara att söka i någon databas eller register (tex AFM:s på http://www.americanfilmmarket.com/exhibitors-2010) - och sedan skicka iväg ett e-mail där man presenterar sig själv och sitt projekt, tex genom ett kort synopsis, CV från producent, lite finansiell och övrig information tex kanske en poster för filmen. (Om filmen inte är färdig så gör man en sk ”pre-sale poster” i syfte att visa hur man tänkt sig filmens koncept osv.) Är filmen helt eller delvis färdig så är det naturligtvis bra om man tex klippt en trailer och kanske skapat en hemsida för filmen.

Vad gör då en Sales Agent?

Exakt vad gör då en Sales Agent? Jo, främst handlar det naturligtvis om att dom hjälper till att sälja in filmen till olika sk territorier. (Territorier är ofta det samma som länder, med undantaget att vissa länder - som tex de Skandvinaviska - slås samman till ett lite större territorium).

Dom hjälper även till med marknadsföringen genom att tex anlita bolags som tar fram trailers, posters, sk screeners (Dvs visnings DVD:er som skickas till tex inköpare) - och ordnar visningar av filmen på marknader och festivaler.

Vår sälj agent ordnade under American Film Market tex en visning av filmen, helsides annonser i screen daily, klippte en egen trailer (kan ses här: http://www.youtube.com/watch?v=qlyz91925qo - och jämföras med vår egen som kan ses här: http://www.youtube.com/watch?v=RV3rClLz8Us).

Dom tryckte även upp poster som dom satte upp deras ”sales office” (deras tillfälliga kontor på AFM och såg sedan naturligtvis till att visa upp trailer och screeners för olika inköpare för att få den såld. I skrivandets stund så har filmen sålts till bla Kina, Brasilien, Sydkorea, Mellanöstern, UK och Indien - där den kommer gå på bio. Fler är på gång. Det är ju svårt nog att sälja in filmer själv här i Skandinavien, så detta är naturligtvis inget vi hade klarat av att göra själva. Dock får man ju ta med i beräkningen att intäkterna från varje land inte är direkt höga (ungefär mellan $10,000 - $25,000 per land/territorium för en svensktalande film som vår, som producerats för TV och direktvideo). Det måste med andra ord till ganska mycket försäljning för att det ska bli några direkta pengar att tala om.

Vad ska levereras?

Vad kräver en Sales Agent att man ska leverera för att de ska kunna sälja filmen? Det handlar inte bara om att ha en film som är bra. Utan även om sådant tråkigt som att se till att ha en ren sk ”chain of title”. Dvs kunna bevisa, via avtal, att det är du som är ägare till filmen. Att du har köpt rättigheterna från alla medverkande upphovsmän, författare, regissörer, skådespelare, musiker, klippare osv. En bunt avtal helt enkelt, ca 30-40 stycken på mellan 4-10 sidor styck - på engelska (dom måste ju kunna läsas internationellt). Utöver avtalen så ska det även levereras stillbilder från filmen som går att använda i marknadsföringen, annan sk ”key art” som tex poster, DVD-omslag osv, presentationstexter om de medverkande, samt de sk ”billing blocken” som är själva de grafiska credit texterna som brukar synas längst ner på posters. Samt alla logotyper och annan grafik som behövs för marknadsföringen. Det ska även levereras sk dialogmanus (repliker som indikerar med tidskod var dom börjar och slutar) som kan användas vid textning och översättning. synopsis och korta ”pitchar” på filmen som kan användas i marknadsföringen ska också levereras.

Videomastrar

När det gäller själva bildbiten så räcker det inte med att ha sin film på DVD. Det ska finnas sk ”mastrar” som kan användas för framställande av nya kopior på filmen, eller för tex viningar på TV eller festivaler. HD CAM SR och Digitbeta är de två vanligaste bandformaten och det ska av dessa levereras flera olika versioner. Dels i PAL, vilket är det europeiska videoformatet och dels NTSC, som är det amerikanska. Det ska sedan då både i PAL och NTSC levereras kopior i olika storlekar, anpassade för dels 16:9 formatet (widescreen) och dels för det gamla 4:3 formatet (du vet en sådan där fyrkantig TV som står hemma hos din farmor).

Dessutom ska alla sk ”textelements” levereras ”rena”, dvs utan text. Detta för att utländska inköpare ska kunna översätta till sitt språk. Det gäller även förtexter, men även texter som indikerar platser, tider eller annan förklarande text. Det blir med andra ord ganska många band som ska levereras när man räknar samman alla olika band i alla olika format, i alla olika storlekar osv. Har man sedan filmat sin film i ett annat format - tex ett film format som 35mm - ja då ska det levereras bandkopior på detta också - förutom då själva 35 mm kopian som ska levereras.

Ljudet

Ljudet på dessa sk mastrar ska följa en viss standard. Där det dels ska levereras i 5.1 format och dels i stereoformat - och sedan separata spår där man separerar ut dialogspåret och musik & och effekter. Så att dialogspåret ligger på spår 1-2 och musik och effekter på spår 3-4. (En digibeta har 4 ljudspår). Dessutom ska ljudet levereras separat i en pro tools session på tex DVD. Musiken ska även, i den mån man har rättigheter till den, levereras separat på tex en CD - så att TV stationer osv kan använda musiken för att klippa egna trailers osv.

List of delivery

Allt detta som ska levereras följer en sk ”list of delivery” som är ganska standard och brukar ligga på mellan 2-3 A4 sidor - och är en specifikation på det som behövs för att säljagenten ska kunna sälja och marknadsföra filmen (längst ner bifogas en lista på element som brukar ingå i en sådan här lista).

Kostnaderna för att ta fram detta ligger på runt 100 tkr och uppåt, lite beroende på hur mycket man gör själv (eller redan gjort innan) och hur mycket man lägger ut på tex en extern jurist och/eller ett labb (och vilket labb, när jag nu senast bad in offerter från olika bolag för detta arbete så skiljde de sig kraftigt åt, vissa var nästan dubbelt så dyra som andra).

Har man en riktigt bra film så kan man naturligtvis förhandla om vem som ska ta dessa kostnader. Men har man ingen chans att leverera detta, så minskar naturligtvis chanserna avsevärt att någon tar sig an din film.

Det ska förmodligen vara en riktigt extraordinär film för att någon ska ta sig an den då, eftersom de då tvingas gå in och göra en hel del av det som anses vara producentens arbete.

Avtal

När man vält valt att ”gå vidare” med en säljagent, så innebär det att det ska skrivas avtal. Där man gör bäst i att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa till med detta. För är det något man INTE vill göra så är det att efter att man vigt kanske flera år av sitt till att skapa en film, upptäcka att man inte förstått vad det är man skrivit på och efteråt känna sig lurad. Kanske upptäcka att man överlåtit rättigheter på och ägande i filmen på ett sätt man inte allt tänkt sig.

Jag vill här kort belysa några av de viktigaste aspekterna i ett säljavtal. Saker som lätt missas. Det första är naturligtvis för hur lång tid avtalet ska gälla. Vilket arvode som säljagenten ska ta ut. Vilka sk. ”ask and take” priser som ska gälla. Med ”ask and take” avses de priser som säljagenten ska begära (ask) respektive acceptera (take) - när han säljer den till inköpare i olika länder. Dvs dom får inte sälja filmen billigare än ”take”-priset, för då bryter dom mot avtalet. Priserna för en ”direkt till video”-film ligger på mellan $5,000 - $20,000 lite beroende på landets storlek.

Bilagor

Förutom ”ask and take” priser så ingår självklart också ”list of delivery” som en bilaga i avtalet - och är något man förhandlar om. Viktigt att tänka på är dock att dessa saker direkt påverkar försäljningen.

Begär man för mycket för filmen, är ju risken att ingen köper. Kan man inte leverera filmen i det begärda formatet, kanske ingen heller köper - eller så dras kostnaderna för att ta fram nya mastrar osv, från intäkterna från försäljningen, så att vinsten uteblir (vi hade tex glömt att leverera vår bakomfilm i PAL och vår kstand för att ta fram den var på lite drygt 1000 kr, medan dom tagit ut en kostnad på ca 15 tkr.).

Pengar in, Pengar ut - Kontroll

Vidare bör man även tänka på hur och vad som händer med pengarna som kommer in från försäljningen. I vilken ordning betalas pengarna ut. Drar man tex säljagenten av sina marknadsförings kostnader först? Och vad ska få klassas som ”marknadsföringskostnader” osv. (en stor sak brukar tex vara hur stor del av deras omkostnader i samband med mässor ska tex få klassas som marknadsföringskostnader)?

Ska en fast procentsats dras av från intäkterna för att täcka marknadsföringskostnaderna eller ska man redovisa varje enskild del marknadsföringskostnaderna?

Andra viktiga saker

Credit är naturligtvis en annan viktig del. Men även sådant som tex hur redovisningen och bokföringen ska skötas, hur valutaförändringar ska hanteras, vad som händer om någon bryter mot avtalet eller inte fullföljer sin förpliktelser - samt rätten till revision (granskning av redovisning och bokföring) är viktiga saker, om än ej lika sexiga som det där med att få med sitt namn på affischen...

Försäljning / Redovisning

När det gäller hur säljagenten redovisar och rapporterar resultat till producenten, så brukar det vanligtvis funka så att säljagenten 2-4 ggr per rapporterar intäkter och kostnader till producenten och producenten får sedan i sin tur sammanställa och redovisa alla kostnader och intäkter - även från andra källor (som tex egen försäljning till TV eller intäkter från bio) - till sina medproducenter och andra intressenter i filmen.

Exempel:

Om säljagenten sålt filmen så att den fått intäkter på 600 tkr sek, men sedan tidigare betalat ut en sk MG (minimum garanti, ett förskott som dom sedan drar av från intäkterna) -- på 200 tkr. Då drar man dessa 200 tkr först. Vilket gör att 400 tkr återstår. Har man sedan avtalat om att arvodet ska vara 20%, då drar man det dvs. 100 tkr. vilket gör att 300 tkr återstår. Har man sedan haft en marknadsföringsbudget på 500 tkr, där man avtalat att 80% får dras. Dvs för varje 100 tkr, så ska 20 tkr gå till producenten. Då kommer man att rapportera att av de resterande 300 tkr, så ska 60 tkr gå till producenten och resten, 240 tkr, gå till att betala av marknadsföringskostanderna. Lite rörigt? Visst det är lite svårt att greppa allt detta till en början, men se uppställningen här så kanske det blir lite lättare att förstå:

Totala intäkter från försäljning 600 tkr

Avgår för att täcka sedan tidigare utbetald MG/förskott - 200 tkr

Kvar efter MG återbetalats 400 tkr

Avgår i arvode på 20% - 100 tkr

Kvar efter arvodet 300 tkr

80 % avgår för att täcka marknadsföringskostnader - 240 tkr

Återstår att utbetalas till producenten - 60 tkr


Som man ser här i exemplet så har sådant som storleken på arvodet och vilken ordning som kostander dras riktigt stor inverkan på det ekonomiska resultatet. Dvs om det blir några pengar kvar till producenten och dom som satsat pengar och arbete i filmen.

Avslutningsvis

Avslutningsvis får man ju heller - i utformningen av säljavtalet - inte glömma det självklara, vilka tjänster som säljagenten ska utföra, vilka marknadsaktiviteter som ingå, hur marknadsföringsbudgeten ska se ut, vilken kvalitet den färdiga filmen ska hålla och vilket datum som alla delar i ”list of delivery” ska levereras.

Juridiska kostnader

De juridiska kostnaderna för att ta fram ett sådant här avtal kan ligga på mellan ca 30-60 tkr lite beroende på hur eniga man är och hur stor del av förarbetet med avtalet som säljagenten gjort. Det är tyvärr en kostnad man inte kommer ifrån eftersom avtalet är en förutsättning för att det ska gå att samarbeta med en säljagent. Återigen, det räcker alltså inte ned att budgetera för att bara skapa själva filmen. Man måste budgetera för kostnaderna för att leverera filmen enligt det som är praxis på marknaden. Samt budgetera för de sk ”exploateringskostnaderna”, dvs kostnader som är direkt kopplade till marknadsföring och försäljning.

Exempel på List of delivery

EXEMPEL PÅ LIST OF DELIVERY

HDCAM SR - 16:9

HDCAM SR - 4:3

Quicktime H.264 HD Reels

Digital BETACAM - 16:9 NTSC

Digital BETACAM - 16:9 NTSC - textad

Digital BETACAM - 4:3 NTSC

Digital BETACAM - 16:9 PAL

Digital BETACAM - 4:3 PAL

DVD - Screeners PAL

DVD - Screeners NTSC

DVD - Screeners online

DVD med alla ljud element både SR, Stereo samt ”Music & Effects”

Trailer, Digital BETACAM - 16:9 NTSC

Trailer, Digital BETACAM - 16:9 PAL

Promo trailer 6 min, Digital BETACAM - 16:9 NTSC

Promo trailer 6 min, Digital BETACAM - 16:9 PAL

Bonus material (så som tex bakomfilm, intervjuer, deleted scenes osv), Digital BETACAM - 16:9 NTSC

Bonus material (så som tex bakomfilm, intervjuer, deleted scenes osv), Digital BETACAM - 16:9 PAL

DVD med wave filer kommentatorsspår för DVD

Dialog manus på engelska och svenska

Music Cue Sheet (lista på alla låtar som är med I filmen, ordning, längd, upphovsmän osv)

CD med Musik

Billing block

Minst 50 högupplösta stillbilder

Synopsis på 1 A4 sida (på engelska)

Kort pitch/synopsis på några rader (på engelska)

Presentationstext på engelska för regissör och övriga medverkande (Director and cast biographies)

Kopia på manuset i Final draft (orrginalet på svenska och samt en översättning på English)

“Key Art” (poster, DVD-omslag, annonser, reklamblad osv)

Textningsfil på engelska I STL (standardformat för textningsfil)

Writers agreement

Directors agreement

Producers agreement

Front and end credits

Agreement for all cast and crew in billingblock

Required Logos

Music Licences

Credit restriction

Dubbing and subtitling restrictions

Out of context music Clearance

Photo Credit and copyright

Underlying rights document (producers affidavit)

OBS! Listan kan variera kraftigt här är tex inget som berör 35 mm kopior eller Dolby licenser med.

Tomas Amlöv, skribent för Filmcafe.se
13 december 2010

Filmcafe.se bevakar den svenska filmbranschen med artiklar och krönikor. Missa inte våra övriga artiklar som gör karriären lite lättare och roligare!

Kommentera
Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter, så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Tomas
Tomas
Bra och informativ intervju med en sales agent om utvecklingen på marknaden http://www.thefilmcollaborative.org/blog/2012/11/the-state-of-international-sales-for-independent-films/
2012-11-22

Anitha
Anitha
Supertack för mycket intressant info.
2011-05-17

Henrik
Henrik
Mycket intressant läsning!
2010-12-19