Nyskapande manusmetoder med John Truby

Nyskapande manusmetoder med John Truby

Filmhuset slog åter upp portarna för att välkomna alla filmintresserade till Drömfabriken den 26-28 april. Tre dagar späckade med inspiration och information kring allt som hör den rörliga bilden till. De följde upp förra årets lyckade manustema och bjöd in Jhon Truby som gav en föreläsning kring sin nyskapande manusmetod 22 Step Story Structure. Filmcafé hade en representant på plats för att rapportera om sina upplevelser av föreläsningen.

Välrenommerad dramaturg

John Truby är en av USA:s mest erkända dramaturger vars kurser besökts av Hollywoods främsta manusförfattare. Han har utvecklat projekt för bland andra Fox, Sony Pictures, HBO och BBC. Det vanligen helgslånga seminariet var nedkortat till en fyra timmar lång föreläsning där tyngdpunkten låg på att bygga en stark premiss, hur kampen mellan hjälte och antagonist optimeras samt hur man identifierar vad som gör en berättelse unik.

Tre akter passar teatern bättre

Bio Victor, den största salongen i Filmhuset i Stockholm, var i stort sett fullsatt på fredagen den 27 april. Truby började med en snabb redogörelse för de sju steg som enligt honom återfinns i alla manus till framgångsrika filmer. Tilläggas ska att hans modell riktar sig främst till dem som vill skriva manus i sann ”blockbuster-anda”. De största skillnaderna mellan Trubys "22 Step Story Structure" och den klassiska "tre akts strukturen" är att Trubys variant utgår från huvudkaraktären och vilken genre filmen tillhör. Truby anser att tre akts strukturen är en allt för stel modell som grundar sig för mycket på teatern för att passa dagens filmindustri.

Trubys sju steg till ett bättre manus

Truby delar upp manuset i sju steg som återkommer i alla genres. Sedan tillkommer olika steg för olika typer av berättelser. Nedan kan ni läsa om de sju stegen i korthet. De presenteras i den ordning Truby förespråkar:

1) Problem/Need: Vi presenteras för huvudkaraktären som har ett stort problem. Karaktären behöver något för att bli en hel människa. För att få så många som möjligt i publiken att relatera till karaktären ska problemet vara på både ett psykologiskt/personligt plan och på ett moraliskt plan. Karaktären är i detta stadium inte medveten om vad problemet är.

2) Desire: Karaktärens vilja att utföra eller uppnå något presenteras. Enligt Truby är ett stort problem i många manus att punkt ett och två slås ihop. Ambitionen är ofta att sätta igång historien snabbare, men det är viktigt att dessa punkter hålls isär. Punkt ett är inte något som karaktären är medveten om, men punkt två är karaktären högst medveten om. Ibland kan problem/need och desire till och med stå i konflikt med varandra. Truby tog exemplet om alkoholisten som behöver en drink. Här är karaktärens desire att få en till drink, samtidigt som problem/need är alkoholen.

3) Opponent: Huvudkaraktärens motstånd presenteras. Motståndaren ska vara den som bäst kan attackera och utnyttja huvudkaraktärens stora problem. För att få huvudkaraktären och oppontenten att mötas gång på gång förespråkar Truby att de är ute efter samma sak.

4) Plan: Hur ska huvudkaraktären gå tillväga för att nå sitt mål? Här presenteras planen för hur målet ska uppnås. I en del genres som till exempel Heist filmer läggs bokstavligt talat en karta, plan eller ritning fram för att förklara alla delmoment. Självklart är det inte lika tydligt i alla filmer.

5) Battle: Huvudkaraktären och opponenten tampas om vem som ska vinna.

6) Selfrevelation: På grund av att huvudkaraktären vann eller förlorade leds han till insikt, helst både på ett psykologiskt som ett moraliskt plan.

7) New Equilibrium: Huvudkaraktären befinner sig i ett förändrat tillstånd mot i början på berättelsen.

Dessa är de grundläggande sju punkterna som enligt Truby finns i alla framgångsrika filmmanus. För att utveckla historien ytterliggare anser Truby att det är viktigt med en tydlig genre. Utifrån varje genre tillkommer punkter, och olika punkter poängteras olika mycket.

Hur man gör en blockbuster

Totalt finns det 22 punkter i Trubys system. För att förenkla denna process har Truby utvecklat ett datorprogram som han passande nog kallar Blockbuster. Här kan man strukturera sitt manus efter olika nyckelfrågor och få tips om vad som är svagheterna som behöver rättas till.

För den intresserade finns det mer information på www.truby.com där man också kan ladda ner en demoversion av programmet.

”The so-called 3-act structure is the biggest, most destructive myth ever foisted on writers. I would like to call it obsolete. But that implies that it worked in the first place. It didn't”. John Truby

Henrik Qvarnström, skribent för Filmcafe.se
15 mars 2009

Filmcafe.se bevakar den svenska filmbranschen med artiklar och krönikor. Missa inte våra övriga artiklar som gör karriären lite lättare och roligare!

Kommentera
Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter, så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.