Mental träning inför audition

Mental träning inför audition

Reportage Jag tänkte skriva lite om hur man kan förbereda sig mentalt inför en audition. Tekniken kan även överföras på andra situationer – och bygger på hur man kan påverka sin egen hjärna med olika tekniker för betingning. Detta är i grunden en form av självhypnos som handlar om att framkalla tillstånd, att fokusera på vad man vill och se till att det man fokuserar på ligger inom ramen för vad man själv kan påverka och/eller kontrollera.

Vad är tillstånd?

Tillstånd är helhetsupplevelser. Helhetsupplevelser som lagras i hjärnan och ofta kopplas samman med ett speciellt stimuli, s.k. ankare. En form av betingning – likt Pavlovs hundar som började drägla när dom hörde klockan som brukade slå innan maten serverades. Det fungerar på samma sätt hos oss människor. Olika situationer ger upphov till olika tillstånd beroende på vilka ”ankare” som triggas. Fobier är ett typexempel på en form av negativt tillstånd som, så att säga ”fyras av” genom att man utsätts för ett yttre ankare: Spindeln! Det är detta som orsakar en reaktion av tankar, känslor och beteenden – som gör att man hamnar i ett negativt tillstånd. Det är själva grunden i en spindelfobi!

En audition är, på liknande sätt, fylld med olika typer av intryck som kan ”fyra av” ankare – som triggar olika tillstånd. Både positiva och negativa. För många kan de som leder till negativa tillstånd tyvärr ta överhanden. Det kan handla om att de människor man möter på en audition, som är auktoriteter med makt att avgöra över huruvida mad får rollen eller inte - fyrar av ankare, som triggar ett tillstånd med en känsla av maktlöshet. Eller så kan det vara uppmärksamheten man får i situationen som påminner om att t.ex. att prata inför grupper, något man kanske ogillar och/eller har negativa erfarenheter från tidigare. Vilket i sig då triggar ett tillstånd av nervositet.

Det finns, som sagt, mycket som kan påverka det tillstånd man hamnar i under en provfilmning. Det gäller därför att vara mentalt förbered och veta vad man ska fokusera på, så att man kan undvika att hamna i ett negativt tillstånd.

Man kan INTE tänka – ”inte”

Om jag uppmanar dig att – inte – tänka på en rosa elefant. INTE tänka på: EN ROSA ELEFANT! Vad exakt är det då för bild som dyker upp i dit huvud? Sannolikt en bild av en rosa elefant. Varför är det så? Jo, för att vår hjärna förstår inte: ordet INTE! Vi kan – inte - ge hjärnan ”negativa instruktioner”. Att därför försöka fokusera på att t.ex. att INTE vara nervös, det kommer endast resultera i att man blir nervös – eftersom man börjar tänka på sin potentiella nervositet.

Det första vi kan konstatera då, är att det inte hjälper att tänka på vad man ska undvika att tänka på. Man måste istället ha en plan för vad man faktiskt ska tänka på, samt även hur man ska använda sig av sin kropp och sina känslor – för att undvika att tänka på det där man inte vill tänka på. Helt enkelt vad man ska fokusera på istället – och det måste vara något som man själv faktiskt kan påverka.

Fokusera bara på det du kan kontrollera

En vanlig anledning till nervositet, annat än att man börjar tänka på att man är nervös, är att man börjar fokusera på sådant som man själv inte har någon kontroll över, som t.ex. hur andra ska reagera, vad dom ska tycka eller tänka. Det är sådant som ligger utan för den egna kontrollzonen. Det är inget man rent konkret kan påverka. Visst kan man göra saker som kanske indirekt påverkar. Men vad andra tycker och tänker om dig. Det är det bara dom själva som har kontrollen över. Därför är det viktigt att välja att fokusera på sådant som ligger inom den egna kontrollzonen. Sådant man själv faktiskt har kontroll över och kan påverka. För att ta en jämförelse. Om du ska bjuda ut din drömpartner, den du är hemligt förälskad i, så kan du inte påverka huruvida denna drömpartner säger ja eller nej till ditt erbjudande. Det enda du kan påverka är om och hur du väljer att fråga. Det är vad som ligger inom din kontrollzon. Responsen som du får ligger utanför. När du går på audition så gäller det därför att fokusera sin energi, sina tankar, känslor på sådant som du faktiskt kan påverka. Vilket är ganska mycket: Allt från hur väl förbered du är till hur du tolkar och gestaltar rollen – men även allt från vad du ska ha på dig, till hur du tar i hand och vilken typ av ögonkontakt du har med den som sköter provfilmningen.

Det hela handlar helt enkelt om att – i detalj - tänka igenom alla bitar, som du faktiskt har kontroll över och sedan välja att fokusera på dessa. Inte de bitar du inte kan kontrollera. Då blir det enklare att känna sig nöjd med en audition, även om den inte leder till att du får en roll. Detta eftersom du kanske ändå kan gå därifrån med en känsla att du genomförde provfilmningen precis som du ville – oavsett resultatet!

Tänk istället

Det man istället ska fokusera på är vad man vill vara - istället för nervös! Kanske är det självsäker, glad, professionell, passionerad eller vad det nu kan vara. En eller flera saker samtidigt – och sedan tänka sig in i vad som krävs för att man ska hamna i ett tillstånd där man är just detta. Där är det ofta en bra idé att tänka sig in i tidigare situationer. Situationer där man haft eller varit på det sätt man nu vill vara. Varit i det tillstånd man vill befinna sig i på sin audition. Någon gång då man varit självsäker, glad, professionell, passionerad osv. Sedan tänka sig in i dels hur tankar gick då, vad var det man tänkte på och varför. Kanske har man utövat någon idrott där man någon gång känt den självsäkerhet som man nu vill känna – eller så har man kanske tidigare genomför en audition som man är väldigt nöjd med och kan identifiera det tillstånd man befann sig i då.

Identifiera ett tillstånd

När du ska identifiera ett tillstånd som har de där egenskaperna du vill ha med dig på din audition. Då börjar du med att tänka dig in i en tidigare situation, där du befann dig i det tillstånd du nu vill uppnå. En situation där du hade precis den där känslan du vill åt, tänkte på precis det där sättet du vill tänka – och använde kroppen på precis det där sättet som du önskar göra. Det ska helst vara ett tillstånd som du kan tänka dig tillbaka med och få en stark, intensiv, känslomässig reaktion på. Desto mer unik och intensiv upplevelsen är, desto bättre. Du tänker dig sedan in i situationen, som om du var där och då – och fokuserar sakta, steg för steg, på vad du ser, vad du hör, vad du känner, vad du tänker, vad du säger till dig själv – och inte minst hur du använder din kropp. Ditt beteende. Du tar dig igenom dessa steg sakta, sakta och låter de verkligen sjunka in och byter först till nästa steg när känslan är som starkast. Tajmingen är väldigt viktig, du ska byta till nästa steg när intensiteten i upplevelsen är som allra starkast.

Fysiologin

Hur man använde sin kropp i situationen påverkar starkt vilket tillstånd man hamnar i, eftersom sättet man använder sin kropp direkt påverkar vilka tankar och känslor man får. Det hänger ihop och skapar en helhet. Det är t.ex. lätt att tänka att man ska tänka på att vara självsäker, men om man inte använder sin kropp på ett sätt som väcker känslan av självsäkerhet – då kommer man inte klara av att vara i det där tillståndet av självsäkerhet speciellt länge. Det gäller därför att, när man identifierar ett tillstånd, verkligen försöka identifiera hur man använde sin kropp. Ibland är detta väldigt enkelt och ibland är det svårare. Det kan kräva att man övar, kanske något 10-tal gångar, för att det ska fungera. Fungerar det ändå inte, så pröva i så fall med en annan situation.

Ankra dina tillstånd

För att sedan kunna använda det tillstånd du haft tidigare, där du haft alla dessa positiva egenskap som du nu vill använda igen, och som du nu identifierat. Då krävs att du sparar – ankrar – tillståndet. Det görs genom att du lagrar detta fysiskt i din kropp, genom beröring (sk beröringsankare). Det måste egentligen inte lagras fysiskt genom beröring, men det är oftast starkare. Man kan även lagra det visuellt genom att titta på en bild, eller genom att lyssna på en låt. Många av oss har redan ankrade upplevelser på detta sätt, t.ex. låtar vi har starka minnen från eller bilder på våra nära och kära som utlöser tillstånd när vi ser på dem.

Hur som helt. Du bör välja att ankra tillståndet någonstans där det är lätt tillgängligt för dig när du behöver det. För detta krävs att man väljer ut en punkt på kroppen som fysiskt är lämplig och även väljer ett lämpligt namn. Den punkt som är lämplig beror vad det är för tillstånd du vill ankra, det är helt enkelt något man får känna efter själv. Generellt är det dumt att ankra på punkter som ofta utsätts för mycket beröring, så som t.ex. undersidan händerna. En känsla som mod är bra att ankra på en punkt i bröstet – medan t.ex. handlingskraft kan ankras på en punkt i armen.

Processen för att ankra, går sedan ut på att man först identifierar tillståndet - och sedan ”kliver in i det”. Låter det uppsluka hela kroppen. Sedan, när känslan är som starkast så tar man sin hand och placerar på punkten man tänkt ankra och trycker hårt där mellan ca 5-15 sekunder, tills man känner att den känsla man hade i tillståndet börjar avta. Då släpper man. Ibland kan man behöva upprepa processen flera gånger för att det ska bli starkt nog, även genom att t.ex. ankra olika tillstånd på en och samma punkt (kallas för att stapla ankare).

För att sedan ”fyra av ditt ankare” så tar du på den punkt där du lagrat ankaret samtidigt som du tänker på det namn du gav ankaret – och släpper sedan taget när upplevelsen är som mest intensiv. Om du då kan få tillbaka den känslan som försätter dig i önskat tillstånd, då har du skapat ett ankare. Om inte, så får du försöka igen och/eller justera tillståndet och ankaret.

Justera tillstånd

Ibland kanske man inte lyckas identifiera en situation som har de egenskaper som man vill uppnå. Då kan man t.ex. välja en situation som är liknande – och istället försöka justera denna. Det kan man även göra om man vill förstärka det tillstånd man identifierat sig med i en tidigare situation. Tekniken går då ut på att man försöker disassociera sig från situationen – genom att kliva ut och titta på situationen utifrån. Lite som att agera publik och/eller regissör. För att från det perspektivet fundera dels över hur starkt det tillstånd man identifierat är (t.ex. på en skala 1 till 10) – och dels vad man skulle kunna göra för att förstärka det, så det får alla de önskvärda egenskaperna. Vad hade man behövt mer. Kanske kommer man fram till – om man t.ex. tänker tillbaka till en tidigare audition som gick bra, men inte perfekt – att det man behövt var t.ex. mer förberedelse, mer självförtroende osv. Då kan man, utifrån, justera den situation som utgör tillståndet genom att lägga på (eller dra ifrån) – det som är nödvändigt för att nå det perfekta tillståndet. För att sedan, åter, kliva in i det.

Skapa en plan

Avslutningsvis behöver man skapa en plan för hur man rent praktiskt ska göra för att hamna där man vill hamna på sin audition. Det man enklast kan göra är att först identifiera var man är nu, sedan föreställa sig det tillstånd man vill vara i på sin audition – och där föreställa sig att man blickar bak på en tidslinje och se vilka steg man tagit för att ta sig till en punkt där man faktiskt, i verkligheten, befinner sig i rätt tillstånd på sin audition. Vilka moment har man behövt genomföra på vägen. Kanske handlar det om att öva ordentligt, förbereda sig mentalt, ankra sina tillstånd osv. Då gäller det att använda sig av dessa moment för att skapa en plan där man vet exakt vad man ska göra när, för att nå precis det tillstånd man önskar, i den situation där det betyder som mest.

Lycka till!

Tomas Amlöv, skribent för Filmcafe.se
10 augusti 2021

Filmcafe.se bevakar den svenska filmbranschen med artiklar och krönikor. Missa inte våra övriga artiklar som gör karriären lite lättare och roligare!

Kommentera
Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter, så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Medlemskap

Kom närmare drömmen.

Vi söker ständigt nya talanger framför och bakom kameran! Sedan 2002 har vi hjälpt produktionsbolag och producenter att hitta rätt team till filmproduktioner.

Nå över 30.000 medlemmar.

Sedan 2002 har vi hittat rätt team till filmproduktioner. Nå nya talanger framför och bakom kameran!