Skriv ut

VILLKOR PÅ FILMCAFE.SE


Följande villkor gäller för medlemsavdelningen på Filmcafe.se.

Det är inte tillåtet med:

Insändare, meddelanden eller recensioner med rasistiska inslag, hets mot folkgrupp, pornografi, uttalanden om fysiska personer som kan uppfattas som kränkande, uppmaning till våld eller andra kriminella handlingar, hot mot personer och/eller företag, eller uttryck för politisk uppfattning av icke demokratisk karaktär.

Vi kommer inte att ta ansvar för vad våra medlemmar skriver i sina inlägg på vår sida, ansvaret ligger helt och fullt på varje individ.

Filmcafé™ accepterar heller inte insändare eller meddelanden med reklam av produkter/tjänster eller andra företag. Du får inte använda filmcafe.nu i syfte att bygga upp ett eget statistregister. För kommersiella meddelanden finns särskilda villkor. För mer information skicka e-post till: info@filmcafe.se Vi förbehåller oss rätten att plocka bort inlägg, meddelanden eller annan olämplig skrift från vårt system.

Allt material på Filmcafé™ ska bedömas enligt svensk lagstiftning och personer från andra länder tar ansvar för eventuella brott mot sina egna länders lagar och förordningar.

Filmcafe.nu ansvarar inte för driftavbrott på sajten.

Vi uppmanar alla medlemmar att uppmärksamma oss på sådant som anses olagligt eller kränkande genom att skicka e-post till info@filmcafe.se

Missbruk beivras.

Dataskyddslagslagen

Avseende behandling av personuppgifter för medlemmar på filmcafe.se.

Den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddslag, GDPR (General Data Protection Regulation) som ska gälla i EU. Lagen ersätter personuppgiftslagen (PuL)

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser enligt de lagar och förordningar avseende vår verksamhet.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information.

När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och kan välja vilken information som syns om dig.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och att dessa är korrekta. Vi strävar alltid efter att undvika integritetskänsliga uppgifter.

Riktlinjer Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än det som angivits ovan.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring eller andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. (Privacy by Design) I de fall vi anlitar extern systemleverantör, har vi tecknat “underbiträdesavtal” för att garantera att GDPR efterföljs.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina rättigheter

Du kan, när helst du önskar, logga in och se vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Ansvar

Filmcafé Sverige AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas.

Handläggare rörande GDPR är

Tomas Wallentinus, ekonomi@filmcafe.se

Ni förbinder er också att förstå att innehållet här är upphovsrättsligt. Du får inte ta information hur som helst.

Vi är ansvariga för behandlingen av samtliga personuppgifter du lämnar oss. Uppgifterna kommer att behandlas för att vi, i olika funktioner på Filmcafé™ ska kunna möjliggöra en aktiv dialog dels mellan våra medlemmar men även mellan oss som administrerar sidan och dig som enskild medlem. Uppgifterna kommer även att användas för att vi ska ha möjlighet att skicka medlemmarna information. Genom att fylla i formulären samt klicka på knappen "registrera" samtycker du som vill registrera dig till behandling av personuppgifterna enligt ovan.

Som registrerad medlem har du tillgång till de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du möjlighet att själv rätta eller radera dessa.

FILMCAFÈ ANVÄNDER COOKIES

Filmcafé™ använder cookies för kontrollera om besökare är inloggade eller inte. Cookies krävs för de flesta lösenordsskyddade hemsidor på Internet.

Om du inte kan logga in på Filmcafé™ så har Du för höga sekretessinställningar i din webbläsare vilket gör att den inte accepterar cookies.

Med Vänlig Hälsning från oss på Filmcafé™