Information om företaget

Edinim produktion AB

Företagsnamn: Edinim produktion AB

Verksamhetsbeskrivning: Edinim Produktion ägs av bröderna Jonatan kruse och Magnus Karlsson, JC Norlander, Mette Herlitz, Maria Kruse och Peter Öberg. Samtliga delägare engagerar sig operativt i företaget, och Jonatan och Niklas Grahn (compositor) arbetar regelbundet och dagligen för Edinim. En förutsättning för Edinims kvalitet är det exklusiva nätverk av kompetenser vi har kopplade till oss. Här finns allt från graifker och fotografer till dansare och modeller. Edinim har kontor och studio på Brantings

Företagsform: