Information om företaget

Gogola Studios

Företagsnamn: Gogola Studios

Verksamhetsbeskrivning: Gogola Studios är ett produktions- och tjänstebolag avseende film, musik, konst och annan kulturell verksamhet, samt handel av produkter inom nämnda verksamhetsgrenar.

Företagsform:
Handelsbolag