Din berättelse är ditt varumärke

Din berättelse är ditt varumärke

Varför inte använda storytelling till att marknadsföra dig själv eller ditt projekt?

Storytelling har blivit ett modeord

Storytelling, att berätta en historia, är något människor i film och teaterbranschen sysslar med nästan dagligen, vare sig det är ett filmmanus som skrivs, en karaktär som utmejslas eller en film som klipps. Den som har fallenhet för att berätta intressanta historier har ett bra verktyg för att fånga människors uppmärksamhet, få människor att tänka till och att handla. Så varför inte använda storytelling till att marknadsföra dig själv eller ditt projekt?

På senare år har berättelsers slagkraft också uppmärksammats av andra branscher och idag har begreppet storytelling blivit ett modeord. I detta sammanhang handlar det inte främst om att underhålla med en historia utan att berätta om ett företags värderingar, stärka varumärket eller marknadsföra något. I dagens samhälle är emotionella värden mycket viktiga när man söker efter en tjänst eller ska köpa något. Välgjorda berättelser frambringar känslor som leder till intresse från åhöraren. Denna form av storytelling brukar ibland också kallas corporate storytelling men i denna artikel kommer endast begreppet storytelling användas då vi i Sverige sällan särskiljer begreppen.

Vad är storytelling?

Storytelling grundar sig på att på ett dramaturgiskt sätt berätta historier kring företag, projekt eller människor för att ge dem emotionella värden hos åhöraren. Berättelsen kan handla om en anställd i företaget eller kanske om platsen där projektet genomförs. Man väljer fritt för att få fram de fördelar man vill poängtera. En del anser att storytelling ska utgå ifrån sanningen, andra anser att det räcker med att berättelsen känns sann. Något som alla är överens om är att ett dramaturgiskt driv är viktigare än att alla detaljer stämmer. Storytelling kan vara små historier som medvetet sprids för att skapa intresse eller få folk att bilda en uppfattning om företaget. Vem har till exempel inte hört om IKEAs Ingvar Kamprad och hans snålhet eller kanske om Coca Colas hemliga recept. Storytelling kan också vara företagets historia som dramatiseras för att bli intressant och minnesvärd. Till exempel använder ofta Adidas sig av upphovsmannen Adi Dasslers levnadshistoria för att berätta om sitt företag.

Att marknadsföra ett projekt med storytelling

En av de stora fördelarna med storytelling som marknadsföringsmodell är att den kan engagera konsumenten till att känna delaktighet. En konsument som känner sig delaktig blir också som en representant för företaget och jobbar för att fler ska upptäcka dess förträfflighet. Storytelling har en del gemensamt med viral marknadsföring som ni kan läsa mer om i artikeln: Vill du bli sedd av miljoner utan att spendera miljoner? här på filmcafé. En bra berättelse får den som tar del av den att vilja berätta den vidare och detta är en bra grogrund för att berättelsen ska bli viral. Storytelling stärker inte bara band mellan verksamheten och dess konsumenter utan också mellan konsumenterna. Ett annat område som ligger nära och kan dra nytta av storytelling är crowdfunding som det går att läsa mer om i artikeln: Crowdfunding. Hur du låter massan vara med och sponsra ditt filmprojekt. här på filmcafé. Om man kan engagera och mobilisera många människor kring sitt projekt så ökar möjligheterna till en lyckad crowdfundingkampanj.

Storytelling som differentiering

Storytelling är också ett bra medel då man inte vill försvinna i mängden. Genom att knyta intressanta historier kring sig eller sin verksamhet så skiljer man sig från massan. Man kan lättare förmedla en mentalitet eller en stämning kring verksamheten med storytelling än genom att bara presentera rena faktauppgifter. Detta är speciellt användbart i branscher där upplevelser är centrala som till exempel i film och teaterbranschen. Storytelling blir däremot något trubbig då detaljerade resultat eller tekniska lösningar ska förmedlas. En annan negativ aspekt är att berättelser kan förvanskas under tidens gång så fel bild ges av verksamheten. På detta sätt kan storytelling vara något nyckfull.

Att stärka sitt varumärke med storytelling

När man talar om varumärken brukar man ofta ta upp begreppen image, profil och identitet. I denna kontext betyder image den bild som konsumenten har av företaget, profil hur företaget vill uppfattas och identitet hur företaget är. För att ett varumärke ska vara starkt så ska dessa tre delar överensstämma så mycket som möjligt. Det är därför viktigt att veta vilken image företaget har för att veta hur man genom storytelling ska förmedla dess identitet. Detta gäller också personliga varumärken som enskilda artister, skådespelare eller filmare.
Peter Jackson är ett exempel på en filmare som genom storytelling stärker sitt varumärke. Han har redan från sin första långfilm Bad Taste insett att historierna kring hur filmen blir till är viktiga i ett marknadsföringssyfte och i videodagböckerna från inspelningen av Hobbit filmerna stärks hans varumärke ytterligare. Ett annat exempel på effektiv storytelling för att stärka ett varumärke är tv-serien Danne och Bleckan - Från ingenting till någonting. Där får vi följa olika människor runt tatueringsstudion Salong Betong. Historierna kring entreprenören Danne och den kreativa Bleckan definierar vad salongen står för.

The story of Adi Dassler from The Alpha Studio on Vimeo.

Robert Selin, skribent för Filmcafe.se
28 september 2012

Filmcafe.se bevakar den svenska filmbranschen med artiklar och krönikor. Missa inte våra övriga artiklar som gör karriären lite lättare och roligare!

Kommentera
Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter, så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.