Fixa sponsring till din film

Fixa sponsring till din film

Reportage Ett bra sätt att finansiera film, för så väl debuterande producenter som de mer erfarna, är via sponsring. Men för att vara framgångsrik i det här arbetet så krävs att producenten har förmågan att kommunicera hur den som sponsrar tjänar på sitt engagemang i projektet, dvs. vilka kommersiella värden de kan få del av. Här har jag tänkt göra en kort nedbrytning av just vilka dessa värden är och hur de kan ”paketeras” för försäljning.

Kommunikationsvärden

Värdet av att sponsra ett filmprojekt består i stort sett av det värde som det utgör att använda projektet som ett sätt att kommunicera, nätverka - samt att förknippas med projektet (s.k. profilöverföring). Allt detta är kommunikationsvärden - och om producenten vet hur dessa värden kan kategoriseras och etiketteras inför försäljning - samt vilka de potentiella köparna kan tänkas vara, så kan man skapa en plan för hur försäljningen av dessa värden ska gå till. Något som kommer göra processen både smidigare och mer framgångsrik.

Det är viktigt att förstå att det finns många kommersiella värden i ett filmprojekt, utöver de rena distributionsrättigheterna - och att det är dessa värden som man försöker sälja när man arbetar med sponsring. Detta innebär att du tar dig an processen av att arbeta med sponsring, genom att bjuda in sponsorerna mer att delta i exploateringen av projektet snarare än att endast vara med och finansiera genom att stödja produktionen som en generös gest. D.v.s. ber man dem bara om stöd, utan att visa på vad de får i utbyta så ser de ju bara kostnaderna - medan om man främst understryker det de får i utbyte så handlar det mer om en win-win situation.

Kategorisering

För att gör arbetet med sponsring lättare så kan man dela in kommunikationsvärdet för projektet i tre kategorier: Exponeringsvärden, kontaktvärden - och värdet av profilöverföring. Dessa tre kategorier kan sedan delas in i rättigheter och möjligheter. Där rättigheter är något en sponsor får som en del i det ursprungliga avtalet. Medan möjligheter är något som sponsorn har just möjlighet att utnyttja mot en extra insats från sponsorn, antingen i form av finansiella medel och/eller kanske praktiska insatser i form av personal eller dylikt.

Detta sätt, att bryta ner sponsorengagemanget i olika kategorier, gör att tilltänkta sponsorer dels enkelt kan se att det finns mer än ett sätt att utnyttja engagemanget. Det beskriver även tydligt den utväxling som sponsorn får i form av just exponering, kontaktvärden och möjlighet att profilera sig med projektet. Det möjliggör även för sponsorn att börja med ett litet engagemang och sedan öka engagemanget vid ett senare tillfälle.

Exponeringsvärden

Exponeringsvärden i filmprojekt är oftast förknippade med produktplacering (och i viss mån cross-promotion) - och visst kan produktplacering vara ett bra sätt att få exponering, t.ex. genom att låta en känd skådespelare dricka en öl av ett visst märke, köra en speciell bil, prata i en telefon av ett visst märke - eller kanske tom nämna ett visst märke i dialogen. Dock, exponeringsvärden i ett filmprojekt varken börjar eller slutar med produktplacering - eller vad man ser i filmen i form av tackskyltar och dylikt. Det kan istället innebära allt från att låta ett företag ha sin logo på filmens hemsida eller tryckt på team jackor - eller bli omnämnd i bakomfilmen eller på bloggen. Eller kanske få sina produkter exponerad på plats när media är där och rapporterar. Se bara hur många som dricker Red Bull i publiken på vissa sport event. Man ska heller inte glömma en av de kanske viktigaste exponeringsmöjligheterna, vilket är att bli omnämnd i press releaser som skickas ut till all media - eller att finnas med i e-mail bannerns som företaget använder för projektet.

Man ska heller inte stirra sig blind på enbart exponeringsvärdet i projektet. Men tyvärr så har dock många företag en missuppfattning att det enda ”riktiga” värdet i att sponsra, ligger i att få exponering. Något som inte alls stämmer, då hävstångseffekten beror helt på engagemanget från sponsorn. Om sponsorn inte använder sig av projektet i sin egen kommunikation - utan ser det som en separat del - då når man aldrig samma resultat med engagemanget.

Kontaktvärdet

Kontaktvärdet är det värde som ett filmprojekt kan erbjuda i form av kontakter och nätverk för en sponsor. Det kan handla om allt från att sitta med i det ansvariga produktionsbolagets styrelse till att få besöka inspelningen under ordnade former och kanske medverka i en mindre roll. Alternativt delta i paneldiskussioner vid filmfestivaler - eller för den delen mingla med kända skådespelare och regissörer på fester i anslutning till filmens premiär. Det är i dessa sammanhang som sponsorn får en möjlighet att representera sitt företag som en riktig människa, inte bara som en logotyp eller produkt. Det är här sponsorn har möjlighet att vara personlig och att etablera nya affärsrelationer. Det är ofta den här typen av aktiviteter och upplevelser som fastnar hos en sponsor - och som verkligen bidrar till en positiv känsla i efterhand. Det är också sådant här som kan göra att sponsorn i sig kan stärka relationen till sina kunder, om denna t.ex. kan bjuda med kunder till inspelningsplats eller till en premiär. Kontaktvärdet kräver dock lite mer engagemang från sponsorn, då de måste vara aktivt involverade i planeringen av hur det ska utnyttjas. Detta gör dock att själva syftet som sponsorn har med sitt engagemang i projektet lättare uppfylls.

Värdet av profilöverföring

Värdet av profilöverföring är det värde som det innebär för en person, ett företag eller en organisation - att ha rätten att associera sig med projektet. Så som att t.ex. använda filmen i företagets marknadsföring av dess egna produkter eller tjänster. Exempelvis för cross-promotion där snabbmatsrestauranger tar fram speciella tema menyer - baserade på en films karaktärer (läs Happy Meal). Men värdet av profilöverföring inkluderar även all form av ”symbolisk credit”, så som t.ex. att få en form av exekutiv producent credit för att man bidragit med resurser (dvs. man är en passiv exekutiv producent). Värdet av profilöverföring kan även användas i större företag till medarbetare, återförsäljare eller kunder. Så som t.ex. när ett post-produktionsbolag samproducerar långfilm, främst för att stärka sin image, så att de kan ta mer betalt av reklambyråerna för de reklamfilmer de gör.

Sponsorkategorier

För att underlätta försäljningsprocessen ytterligare, så bör man även göra en nedbrytning av sponsorerna - eller projektpartners som ofta är mer tilltalande - i kategorier. Precis som man bryter ner ett projekts producentkap i t.ex. exekutiva producenter, producenter och samproducenter - så bör man bryta ner sponsorerna i t.ex. huvudsponsor, co-sponsor, stödsponsor och kanske ”officiell leverantör”. Detta för att skapa en tydlig partnerstruktur där alla lätt kan se vilken ”nivå” på engagemanget de har. Det underlättar också finansieringen, då man lätt kan se att den sponsor som kommer vara mest dominerande, huvudsponsorn, också måste motsvara den allra största delen av de intäkter man tänkt sig få in via sponsring.

Intressesfärer

Ett projektengagemang kan, för en sponsor, rätt utnyttjat fungera som ett universalverktyg som företaget kan använda för att nå ut till olika intressesfärer som företaget har, men olika syften. För att förtydliga sponsorernas syfte med sitt engagemang så bör därför producenten kategorisera även de syften/mål som sponsorn har genom att dela in dessa i olika intressesfärer. En enkel uppdelning kan t.ex. vara att dela in intressesfärerna: Marknad, Kapitalmarknad, Egna medarbetare och Samhälle. För att sedan få ett starkare fokus på sponsorernas engagemang så sätter man ett tydligt syfte för varje intressesfär man ska arbeta aktivt mot. T.ex. kan en sponsor ha Egna Medarbetare som en prioriterad intressesfär och ”stärkt gemenskap och lojalitet” som mål. Alternativt Marknaden som prioritet och ”ökad försäljning” som mål - eller Kapitalmarknaden som prioritet och ”ökat förtroende” som mål. Oavsett så underlättar den är kategoriseringen arbetet med att skapa en aktivitetsplan för de åtgärder som bäst lämpar sig för att sponsorn ska få ut mest av sitt engagemang. Det underlättar även försäljningsprocessen mot tilltänkta sponsorer, då det tydliggör vad det är de - kunderna - får för sina pengar (eller praktiska insatser). Det gör det också mycket enklare för producenten att förstå vad denna måste göra för att sponsorns mål med engagemanget ska bli uppfyllda - och vara nöjd efteråt.

Byteshandel

Försäljningen av sponsorvärden i ett projekt kan också oftast underlättas och tjäna på att man använder en form av byteshandel, så att producenten kan byta dessa värden mot andra produkter och tjänster. Dessa produkter och tjänster kan sedan användas för att sänka produktions- eller marknadsföringskostnaderna för filmen - och även i många fall bidra till ett ökat värde på projektet. De flesta företag har, trots allt, lättare för att bidra med varor och tjänster - snarare än rena finansiella medel. Byteshandel innebär ju också omedelbart att sponsorn nästan per automatik får exponering av sina produkter eller tjänster - och samtidigt skapas ett värde av profilöverföring av att produktionsbolaget använder det sponsrande företagets produkter eller tjänster.

Tomas Amlöv, skribent för Filmcafe.se
5 juli 2022

Filmcafe.se bevakar den svenska filmbranschen med artiklar och krönikor. Missa inte våra övriga artiklar som gör karriären lite lättare och roligare!

Kommentera
Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter, så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Tomas
Tomas
Tack! Roligt att det uppskattas. :)

Sarah
Sarah
Strålande artikel i denna djungel! Tack.

Medlemskap

Kom närmare drömmen.

Vi söker ständigt nya talanger framför och bakom kameran! Sedan 2002 har vi hjälpt produktionsbolag och producenter att hitta rätt team till filmproduktioner.

Nå över 30.000 medlemmar.

Sedan 2002 har vi hittat rätt team till filmproduktioner. Nå nya talanger framför och bakom kameran!