Avtal? Fan va’ trist, vi är ju konstnärer!

Avtal? Fan va’ trist, vi är ju konstnärer!

Mådä! Men även vi vill väl tjäna ihop till hyra och mat på bordet?
Därför ska den här artikeln handla om avtal Nej! För katten! Sluta nu inte läsa för du tycker det låter tråååkigt! Avtal är enkelt uttryckt vad Tage Danielsson sa: ”Det är bäst att tänka efter före!”

Varför är det då så viktigt med avtal?

”Ett avtal är en överenskommelse varigenom personer (fysiska eller juridiska) grundar ett rättsförhållande mellan varandra.” Så inleder Wikipedia sin artikel om avtal. Man kommer helt enkelt överens om något på förhand och sätter ner det på papper och skriver under för att inte komma i luven på varandra efteråt.

Så varför ska man tänka efter före och skriva ett avtal? Vi har ju snackat och brinner för samma sak och är rörande överens om betalning, arbetstid, hur en eventuell vinst ska delas, vi är ju kollegor/polare och papper är så jävla trist! Jo, för att efteråt minns alla olika! Spotta i handen och skaka näve för att komma överens låter så rekorderligt. Men det hände ofta att även hästhandlare och kunder kom i luven på varandra fast de hade både spottat och tagit i hand. Just därför att de inte hade skrivit ner vad de kommit överens om. Den som kände sig förfördelad kunde inte bevisa att det som skedde inte var vad de kommit överens om när inget fanns på papper.

Så jag tänker skriva om tre sorters avtal.

1. Kollektivavtal. Avtal som är ingångna mellan företrädare för arbetsgivare och arbetstagare och som reglerar grundläggande principer vad gäller löner och arbetsvillkor.

2. Avtal i form av kontrakt. Som gäller mellan en enskild arbetsgivare och den person som ska göra jobbet.

3. Och avtal i största allmänhet.

Kollektivavtal

I Sverige är mycket vad som gäller våra arbetsliv reglerat via kollektivavtal. Vi har inga lagstadgade minimilöner i Sverige. Istället förväntas arbetsmarknaden reglera sig själv via just kollektivavtal.

Att få till vettiga ersättningar och vettiga arbetsvillkor för folk i vår bransch har varit en lång och mycket brant uppförsbacke. De generationer som var före oss har slagits hårt för att vi idag har de avtal vi har. Och dessa avtal ska vi vara rädda om. Bara för att man tycker att det är så ”roligt” att jobba inom denna bransch, får det inte betyda att man urholkar de rättigheter (och skyldigheter) som generationerna före oss har slagits för att få reglerade och nedtecknade i avtal när det gäller professionella jobb och kommersiella arbetsgivare.

Har skrivit om det förr, men tror att det inte nog kan upprepas:
Kolla ALLTID om produktionsbolag, filmbolag eller teaterproducenter har skrivit kollektivavtal med Teaterförbundet! För har de skrivit på ett kollektivavtal gäller dessa avtal ALLA! Inte bara Teaterförbundets medlemmar. Det är arbetets art som ska betalas, inte vem som råkar utföra det.

Så får ni ett jobb ni anar borde klassas som ett skådespelarjobb – rollfiguren har t.ex. ett namn, har flera repliker, figurens handlingar hjälper till att driva handlingen framåt – ska ni ha betalt som skådespelare.

Och hur kollar man då?
Jo, man går in på www.teaterforbundet.se
Sen klickar man på ordet ”Kollektivavtal” i den vågräta svarta raden i den övre halvan av sidan.
Då kommer det upp en spalt med flera val gällande både Scen och TV, film och radio.

Här finns kollektivavtal för ’Scenområdet’ när det gäller Institutionsteatrar, Privatteatrar, Fria Grupper och Fria Dansgrupper.
Vidare kollektivavtal för ’Film, TV och Radio’ samt ’Övriga kollektivavtal’ m.m.

Gäller det nu t.ex. en reklamfilm, klicka då på ”Film, TV och Radio”
På den sida, som nu kommer upp, klickar du på ”Film, TV och videoinspelning” och det första du kommer att se är att ersättningen ska vara:
”Första dagen lägst 4 226 kr
Andra dagen lägst 3 885 kr
Tredje och följande dagar lägst 2 574 kr”.

Mitt på sidan t.h. finns dessutom en grå ruta där det står ”Arbetsgivare som omfattas”. (En lista på vilka arbetsgivare som har avtal kan man hitta under alla de olika kollektivavtalen.) Klickar du där, kan du enkelt scrolla genom listan och kolla om just din blivande arbetsgivare har ett gällande avtal med TF. Har de avtal SKA de följa dessa!

I kollektivavtalet finns inget skrivet om denna avart som börjat dyka upp; ”avancerad statist”. Ingenstans i avtalen har TF och arbetsgivarna kommit överens om att det går att gå runt ett ingånget kollektivavtal genom att i efterhand hitta på nya jobbdefinitioner. För har arbetsgivaren avtal med TF gäller detta avtal inte enbart vanlig spelfilm. Det gäller ALL film de gör. Alltså även reklamfilm. Och omfattar även dig, som inte är medlem i TF eller dig som kanske gör din allra första filmdag någonsin.

Vad gäller betalningen står före summorna ordet ”lägst”. Det innebär helt enkelt att denna summa är en minimisumma. Som inte får eller ska underskridas! Sen kan man förhandla upp summan om man har möjlighet och argument för det. Men man ska aldrig låta dem förhandla ner den!

Ser jag annonser där bolag - som jag vet har kollektivavtal - letar efter ”avancerade statister” eller letar efter folk till en reklamfilm och erbjuder ett gage som ligger under de 4.226:- som kollektivavtalet föreskriver som minimilön, har jag tagit för vana att rapportera till Teaterförbundet. Som då vänligt och bestämt ringer upp bolaget i fråga och påpekar att denna jobbdefinition inte existerar eller att den utlovade lönen är för låg om det är människor, som ska utföra ett skådespelarjobb, de letar efter.

Och jag kan här glatt rapportera att endera har det visat sig att bolagen berättar att vad de egentligen letade efter var ”Erfarna” statister. Jobbet hade inga repliker, det var inte fråga om någon skådespelarinsats, utan det rörde sig om ett klassiskt statistarbete men de behövde någon som var van vid och intresserad av dylikt arbete.

Men ibland har det varit ett fräckt försök att kringgå kollektivavtalet och det faktum att TF då kontaktar dem och har ett vänligt samtal med dem har många gånger huttat upp ersättningen till den nivå där det bör ligga!

Så kolla ALLTID om arbetsgivaren har kollektivavtal.

Avtal = kontrakt!

Se till att ni får ett skrivet kontrakt INNAN ni gör jobbet!

Där gage, arbetstider, semesterersättning, övertid och allt annat som kan dyka upp och borde vara överenskommet, är nedskrivet och vederbörligen undertecknat av företrädare för arbetsgivaren. Två exemplar ska upprättas och skrivas under och det ena exemplaret ska ni behålla.

I och för sig sägs det att ”muntligt avtal gäller”. Men det är oerhört svårt att bevisa efteråt när ord står mot ord. Så se alltid till att ni får ett skrivet kontrakt innan ni gör jobbet. Detta även om ni vill göra ett jobb för ett bolag som inte har kollektivavtal. Få det på papper för att försäkra er om att det inte kommer surt efteråt. Men skriv för Guds skull inte på utan att läsa igenom det först! Noggrant! Har ni väl satt er namnteckning på kontraktet gäller det och att inte ha läst igenom kontraktet ordentligt funkar inte som ursäkt om det visar sig att arbetsgivaren har försökt blåsa er.

Allmänt om avtal

Hur goda vänner ni än är, hur mycket ni än brinner för ett projekt – skriv alltid avtal!

Just för att ni ska kunna fortsätta vara goda vänner och brinna för er ”konst”.
Så fort det är pengar involverade – redan existerande eller framtida i form av vinstdelning – skriv ett avtal.
Så ni alla vet vad ni gemensamt kommit överens om och har att rätta er efter.

Till sist…

Det är oerhört svårt att få ”rätt” efteråt om villkoren för jobbet inte finns på papper.

Vi som är medlemmar i Teaterförbundet har förmånen att kunna få hjälp att kolla kontrakt på förhand av ombudsmännen. För er som är medlemmar – använd er av den tjänsten!

För er som inte är medlemmar: Är ni väldigt unga eller väldigt nya i branschen, be någon mer ’pappersvan’ i er närhet att titta igenom kontraktet innan ni skriver på. (Är ni under 18 får ni dessutom inte skiva på själva utan målsman måste ge sitt skriftliga samtycke. Det är för er egen säkerhet!)
Och är det något ni inte förstår – se till att ni förstår det innan ni krafsar ner en enda bokstav i ert namn på kontraktet.

Om det ändå går åt skogen

Rent allmänt kan man säga att om ett avtal bryts har man en chans. Om man har ett skriftligt avtal/kontrakt som är vederbörligen påtecknad av båda parter. Är man medlem i TF tar man kontakt med en av ombudsmännen och kan även i förlängningen få juridisk hjälp via TF.

Är man inte medlem kan man ändå ringa dem. Man får inte den hjälp som medlemmar får, men man kan ändå få tips om nästa steg.

Har man inte ett skriftligt avtal så finns ändå en gammal hävdvunnen sed att ’muntligt’ avtal gäller. Men det är oerhört svårt att bevisa. Oftast har man inte en chans. Så skriv avtal! Begär kontrakt!

Vi har en massa rättigheter, men det är upp till oss själva att se till att dessa rättigheter efterlevs. Okunskap är aldrig ett försvar, så för din egen skull…
Tänk efter! Före!

Anita Molander, skribent för Filmcafe.se

Filmcafe.se bevakar den svenska filmbranschen med artiklar och krönikor. Missa inte våra övriga artiklar som gör karriären lite lättare och roligare!

Kommentera
Nu kan du kommentera med Facebook. Vi vill gärna höra dina åsikter, så logga in med ditt Facebook-konto och skriv din kommentar.

Johanna
Johanna
Det var längesedan jag läste en så bra och enkel artikel om något som ofta ses som krångligt! Tack för hjälpen, Anita!
2011-03-18